Tilaukset ja toimitusaikakyselyt 0200 29 005 / order.finland@ensto.com

Tuotetuki / Ympäristörasitusluokitus

Ympäristörasitusluokitus

Taulukko 1

Korroosioluokat standardin SS-EN ISO 12944-2 mukaisesti ja niitä vastaavat ympäristöolosuhteet tyypillisine esimerkkeineen.

Rasitusluokka Ympäristön määrittely Ulkona Sisällä
C1 Hyvin lievä   Lämmitetyt kuivat tilat, joiden ilmassa on merkityksettömiä määriä epäpuhtauksia, esim. toimistot, kaupat, koulut, hotellit.
C2 Lievä Tilat, joissa ilman epäpuhtauksien määrä on alhainen, maaseutualueet. Lämmittämättömät tilat, joissa on vaihteleva lämpötila ja kosteus, sekä joissa esiintyy jonkin verran kondensoitumista ja vähäisiä määriä ilman epäpuhtaisuuksia, esim. urheiluhallit ja varastorakennukset.
C3 Kohtalainen Ilmatilat, joissa on tietty määrä suolaa tai kohtuullisia määriä epäpuhtauksia. Kaupunkialueet sekä alueet, joissa jonkin verran teollisuutta. Myös alueet lähella rannikkoa. Tilat, joissa kohtuullinen kosteuspitoisuus ja tietty määrä tuotantoprosessien ilman epäpuhtauksia, esim, panimot, meijerit, pesulat.
C4 Ankara Ilmatilat, joissa kohtalaisia määriä suolaa tai selviä määriä ilman epäpuhtauksia, esim. teollisuus- ja rannikkoalueet. Tilat, joissa suuri ilmankosteus ja paljon ilman epäpuhtauksia tuotantoprosesseista, esim. kemianteollisuus, uimahallit, telakat.
C5-I Hyvin ankara (teoll.) Teollisuusalueet, joissa suuri ilmankosteus ja aggressiivinen ilma. Tilat, joissa lähes pysyvä kondenssi ja paljon epäpuhtauksia ilmassa.
C5-M Hyvin ankara (meri) Rannikko- ja offshorealueet, joilla suuri suolapitoisuus ilmassa. Tilat, joissa lähes pysyvä kondenssi ja paljon epäpuhtauksia ilmassa.

Taulukko 2

Laskelma pintakäsittelyn eliniästä siihen asti, kunnes punaruostetta on muodostunut pintaan.

Huom! Klikkaamalla voit avata taulukon suuremmaksi uuteen selainikkunaan.

Myyntikanavat

Tuotetekninen tieto
Lue pintakäsittelyistä yms.

Laatu ja ympäristö
Tutustu ympäristöpolitiikkaamme

elwianews -asiakaslehti
Lue asiakaslehteä sähköisesti

Extranet-palvelu