Tilaukset ja toimitusaikakyselyt 0200 29 005 / order.finland@ensto.com

Tuotetuki / Pintakäsittely

Pintakäsittely

Tuotteiden kestävyyteen eri korroosio-olosuhteissa vaikuttaa tuotteen materiaali ja pintakäsittely. Alumiinilla ja ruostumattomalla (haponkestävällä) teräksellä perusmateriaali on korroosionkestävä. Teräkseen tarvitaan pintakäsittely korroosion suojaamiseen.

Minkä pintakäsittelyn valitsen?

Yksinkertaisen peukalosäännön mukaan voidaan pintakäsittely valita seuraavasti:

MP:n koodi Pintakäsittely Korroosioluokka
E Sähkösinkitys C1
V Maalattu teräslevy C2
S Kuumasinkitty ohutlevy Z275 (Sendzimir) C2
A Alusinkki AZ150 C3
Z Kuumasinkitys SS-EN ISO 1461 C3 (C4)
AZ Alusinkki AZ185 C4
R Ruostumaton, haponkestävä  

Jokaisella korroosioluokalla on varsin laaja käyttöalue ja pinnoitteen elinikä voi vaihdella. Pintakäsittelyn valitsemiseksi huomioi seuraavat seikat:

 1. Valitse korroosioluokka, mikä parhaiten vastaa projektiasi taulukosta 1.
 2. Valitse pintakäsittely elinikävaatimuksen mukaisesti valitussa korroosioluokassa taulukosta 2.
 3. Sarakkeessa MP-koodi on kirjain, joka vastaa valittua vaihtoehtoa. Valitse tuotteet joiden MP-numerossa esiintyy kyseinen kirjain. Mikäli valitusta vaihtoehdosta ei löydy kyseistä tuotetta, valitse lähin tuote taulukossa alaspäin.

Esimerkki: Aiot asentaa tikashyllyt lämmittämättömään varastotilaan.

 1. Taulukko 1 osoittaa selvästi korroosioluokan C2 olosuhteita.
 2. Varastohalli tulee olemaan käytössä enemmän kuin 25 vuotta. Valitsemme kuumasinkityn ohutlevyn Z275.
 3. MP-koodiksi tulee näin ollen S, tikashyllyjä löytyy MP-numeroilla, joissa on S-kirjain. Me valitsemme tämän vaihtoehdon. Kaikilla asennusosilla tulee näin ollen olla MP-koodi S, tai kirjain, joka löytyy taulukosta 2.
MP-numerossa olevat kirjaimet tarkoittavat seuraavaa: Pintakäsittelyn
paksuus
E = Sähkösinkitys Sähkösinkitys 10 µm
V = Maalattu, valkoinen NCS 0502-Y 60-70 µm
B = Maalattu, beige NCS 2502-Y 60-70 µm
S = Kuumasinkitty ohutlevy Z275 (Sendzimir) 20 µm
A = Alusinkki AZ150 20 µm
Z = Kuumasinkitys SS-EN ISO 1461 60 µm
AZ = Alusinkki AZ185 25 µm
R = Ruostumaton, haponkestävä    

Sähkösinkitys

Sinkityksessä teräs pinnoitetaan korroosiota suojaavalla sinkkikerroksella. Sinkki epäjalompana materiaalina syöpyy suojaten terästä syöpymiseltä. Sinkkipinnoitteen kestoikä riippuu sinkin kerrosvahvuudesta ja vallitsevista olosuhteista.

Sähkösinkitys on sähkökemiallinen pinnoitusmenetelmä, jossa teräs pinnoitetaan sinkkipinnoitteella. Sinkkikerroksen vahvuus on 10 mm.

Sähkösinkittyjä tuotteita voidaan käyttää korroosioluokassa C1.

Kuumasinkitty ohutlevy

Kuumasinkityssä ohutlevyssä sinkkipinnoite tehdään terästehtaalla. Tuotteet valmistetaan valmiiksi sinkitystä teräsohutlevystä. Sinkkikerroksen vahvuus on 20 mm.

Sähkösinkittyjä tuotteita voidaan käyttää korroosioluokassa C1 ja C2.

Kuumasinkitys eli kastosinkitys

Pinnoittamattomat terästuotteet upotetaan puhdistusten jälkeen sulaan sinkkiin.  Kastosinkityksessä saadaan paksu suojaava sinkkikerros tuotteelle. Sinkkikerroksen vahvuus on 60 mm.

Sähkösinkittyjä tuotteita voidaan käyttää korroosioluokassa C1 – C3 (C4).

Alusinkki

Kuumasinkitys vai Alusinkki?

Perinteisesti kuumasinkittyjä (kastosinkittyjä) tuotteita on tarjottu vaativiin olosuhteisiin. Vertailu Alusinkki-vaihtoehtoon on antanut todella myönteisiä tuloksia. Alusinkillä on mm. seuraavia etuja:

 • Parempi korroosiosuoja
 • Alhaisemmat kustannukset, tuotteet n. 15% edullisempia kuin kuumasinkityt
 • Parempi sähkönjohtokyky korroosion tapahduttua
 • Ympäristöedut
 • Tasainen ja kova pinta

Parempi korroosiosuojaus

Mitä vaativammat olosuhteet ovat, sitä enemmän Alusinkki antaa etuja. Alusinkki toimii erinomaisesti teollisuusympäristössä, jossa vallitsee agressiiviset olosuhteet, esim. korkea ilmankosteus ja lämpötila. Alusinkki toimii myös paremmin kuin sinkitty teräs merellisissä olosuhteissa, joissa suolan ja kosteuden yhdistelmä muodostaa erittäin ruosteelle altistavan ympäristön.

Kun sinkki syöpyy, muodostuu valkoruostetta, joka on sähköisesti eristävää.

Alusinkki muodostaa mustaa ruostetta, jolla on parempi sähkönjohtavuus. Tästä on etua potentiaalintasauksessa.

Ainoastaan olosuhteissa, joissa ilman PH-arvo on suurempi kuin 9 ja vedessä, Alusinkillä on huonommat ominaisuudet kuin sinkityllä teräksellä. Näissä olosuhteissa ei Alusinkkiä suositella käytettäväksi.

Mitä on alusinkki?

Alusinkki on metalliseos, jolla teräslevy pinnoitetaan suoraan terästehtaassa. Alusinkin aineosat ovat: 55 % alumiinia, 43,4 % sinkkiä ja 1,6 % piitä.Tarkoin valvotussa prosessissa valmistetaan ohutlevyä, jolla on erittäin tasainen ja kova pinta.

Halvempi hinta ja ympäristöedut

Tuotteen valmistuksen jälkeen ei tarvita erillistä kuumasinkitystä, minkä vuoksi tuotteet ovat hinnaltaan noin 15 % halvempia kuin kastosinkityt tuotteet.Ympäristön kannalta on edullista, että tuotteiden kuljetuksen ja käytetyn energian tarve alenee. Käytetyn sinkin määrä vähenee, jota toisinaan pidetään myönteisenä.

Alusinkki korjaa itse syntyneet pinnoitevauriot. Tämä lisää tuotteen kestävyyttä mm.pinnalle syntyneiden naarmujen aiheuttamaa korroosiotavastaan. Pitkä elinikä johtuu siitä, että pinnoite antaa teräslevylle kaksinkertaisen suojan. Ensimmäinen suoja saavutetaan pinnoitteen passivoivalla estolla yleistä korroosiota vastaan. Toinen suojaus saadaan aikaiseksi, kun pinnoitettu levy asetetaan alttiiksi kosteudelle, ja galvaaninen elementti muodostuu levyn pinnalle. Sinkki-ionit vaeltavat näin vaurion yli ja korjaavat levyssä olevat naarmut ja paljaat katkaisupinnat.

HUOM! Ennen kuin galvaaninen korjaus on päässyt kunnolla käyntiin voi ruostetta esiintyä katkaisupinnoissa ja reijissä. Tämä on ainoastaan kosmeettinen vika, ja korroosio pysähtyy ennen pitkää.

Tyyppihyväksyntä

Alusinkki AZ185 on tyyppihyväksytty korroosioluokkaan C4 (Sitac 1245/94) On olemassa myös saksalaisia ja brittiläisiä hyväksyntöjä.

Kokemuksia Alusinkistä

Alusinkki kehitettiin noin 30 vuotta sitten Yhdysvalloissa. Siellä on tehty m m. meriolosuhteissa referenssiasennuksia, jotka ovat yhtä vanhoja. Eräässä Ruotsin ankarimmista olosuhteista, Stenungsundin petrokemian laitoksissa on yli 20 vuotta vanhoja asennuksia. Joitain muita esimerkkejä vaativista olosuhteista, joissa Alusinkkiä on käytetty:

 • Maahankaivetut tierummut
 • Autojen pakoputket
 • Ilmankäsittelylaitokset kostealle ja agressii viselle ilmalle

Ruostumaton ja haponkestävä teräs

Ruostumattomien terästen hyvä korroosionkestävyys perustuu sen sisältämään kromiin. Ruostumattomissa teräksissä kromipitoisuus on yli 10%. Haponkestävissä teräksissä on käytetty enemmän seosaineita kuin ruostumattomissa teräksissä.

Ruostumattomat ja haponkestävät teräkset kestävät hyvin korroosiota. Vaikeissa korroosio-olosuhteissa on hyvä tarkastella materiaalin valintaa tapauskohtaisesti.

Maalattu teräs

Maalaus tehdään yleisesti kuumasinkityn teräsohutlevyn päälle. Maalaus tehdään jauhemaalausmenetelmällä. Maalatut tuotteet ovat siistejä ja korroosiota hyvin kestäviä.

Maalattuja tuotteita voidaan käyttää korroosioluokassa C1 – C2.

Myyntikanavat

Tuotetekninen tieto
Lue pintakäsittelyistä yms.

Laatu ja ympäristö
Tutustu ympäristöpolitiikkaamme

elwianews -asiakaslehti
Lue asiakaslehteä sähköisesti

Extranet-palvelu