Tilaukset ja toimitusaikakyselyt 0200 29 005 / order.finland@ensto.com

Elwia / Laatu ja ympäristö

Laatu ja ympäristö

Kaikki Elwia Systems Oy:n, MP Bolagen AB:n ja Oy Lival Ab:n tuotteet ovat korkealaatuisia sekä laatusertifioituja ja otamme ympäristökysymykset huomioon kaikessa toiminnassa ympäristöohjelmien mukaisesti.

MP Bolagen AB:n ympäristöpolitiikka

MP Bolagenin Ympäristöselonteko

MP Bolagenin Ympäristöpolitiikka

MP Bolagenin Tuotteen ympäristöselvitys (maalatut tuotteet)

MP Bolagenin Tuotteen ympäristöselvitys (sinkityt tuotteet)

Oy Lival Ab:n ympäristöpolitiikka

Bureau Veritas Quality International (BVQI) on hyväksynyt Kirkkonummen tehtaalla noudattamamme ympäristönjohtamisjärjestelmän seuraavien ympäristöjohtamisstandardien mukaisesti: ISO 14001:2004.

Oy Lival Ab valmistaa alumiiniprofiileja ja niistä jalostettuja tuotteita alumiiniharkoista sekä kierrätysalumiinista.

Liiketoiminnassamme käytämme parasta taloudellisesti käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatamme kestävän kehityksen periaatteita ympäristöasioiden hoidossa.

Vähennämme toimintamme ympäristövaikutuksia alumiinin uusiokäytöllä ja lajittelemalla jätteemme mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön.

Ylläpidämme toimivaa ISO 14001 mukaista ympäristöasioiden hallintajärjestelmää ympäristöpolitiikan toteuttamisen välineenä ISO 9001 mukaisen laatujärjestelmän rinnalla.

Myös materiaalin toimittajiamme ja sopimuskumppaneitamme rohkaisemme ympäristöjärjestelmän käyttöön ja korostamme heidän sekä asiakkaittemme vaikutusmahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisessa toiminnassa.

Ylläpidämme henkilöstön taitotietotasoa kouluttamalla, opastamalla ja kannustamalla heitä huomioimaan työssään ympäristöasiat.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristönsuojelusta säädettyjä lakeja sekä viranomaismääräyksiä.

Myyntikanavat

Tuotetekninen tieto
Lue pintakäsittelyistä yms.

Laatu ja ympäristö
Tutustu ympäristöpolitiikkaamme

elwianews -asiakaslehti
Lue asiakaslehteä sähköisesti

Extranet-palvelu