Tilaukset ja toimitusaikakyselyt 0200 29 005 / order.finland@ensto.com

Tuotetuki / Palonkestävä järjestelmä

Palonkestävät kaapelihyllyt EI 60

Standardin SFS 6000-5-56 kohdan 556.7.7:n mukaan turvajärjestelmien johtojärjestelmät ja kaapelit tulee erottaa muista kaapeleista joko etäisyyden tai suojauksen avulla.

Tällaisia järjestelmiä ovat yleensä poistumisreittivalaistus, savunpoistojärjestelmät ja palopumput. Viranomaiset tai asennuksen tilaaja voivat määritellä myös muita järjestelmiä, joiden pitää toimia tulipalon aikana.

Tämä tarkoittaa oman erillisen paloa kestävän hyllyn, esim. teräshyllyn , riittävän etäisyyden, metallivaippaisen kaapelin tai hyllyn jakavan välilevyn käyttöä.

Riittäväksi etäisyydeksi muista turvajärjestelmistä ja tavanomaisista kaapeleista voidaan katsoa kaapelin halkaisija tai 50 mm, jos häiriösuojauksesta ei suurempaa vaatimusta johdu. Yhteisen hyllyn kiinnitys tulee toteuttaa vaativamman asennuksen mukaan.

 

Palotestaus

MP Bolagen on testauttanut tikas- ja lankahyllyt SP Technical Research Institute of Swedenissä.

Testauksessa on käytetty standardeja EN 1363-1:1999; EN 1363-2:1999

Seuraavien periaatteiden pitää täyttyä palonkestävissä johtotiejärjestelmissä

  • Kaikkien palonkestävien johtojärjestelmien komponenttien mm. kaapeleiden ja kiinnitys-tarvikkeiden tulee olla hyväksyttyjä
  • Kiinnitysalustan tulee olla palonkestävä
  • Kiinnitysalustan tulee kestää komponenttien aiheuttama kuormitus myös palon aikana
  • Turvajärjestelmien johtojärjestelmä tulee asentaa kaikkien muiden asennusten yläpuolelle, jottei palon aikana mikään romahda niiden päälle tai kiinnityksen pitää kestää niiden päälle putoava paino.

MP Bolagenin erityisvaatimukset EI60 paloluokan täyttymiselle

EI60 palonkestäviä johtotiejärjestelmiä ovat MP-tikashyllyt, MP-levyhyllyt, MP-valaisinkiskot ja MP-lankahyllyt.

Paloluokituksen saavuttamisen edellytyksenä on:

  • Tikashyllyjen maksimi kuormitus on 20 kg/m, leveydet 200-600  mm, kannakeväli 1,5m
  • Levyhyllyjen maksimi kuormitus on 10 kg/m, leveydet 100-400 mm, kannakeväli 1,5 m
  • Valaisinkiskojen maksimi kuormitus on 10 kg/m, leveydet 75-100 mm, kannakeväli 1,5m
  • Lankahyllyjen maksimikuormitus on 10 kg/m, leveydet 100-400 mm, kannakeväli 1,5 m
  • Pystyhyllyillä kaapeleiden kiinnitysväli on enintään 300 mm

Rakennekuva tikashylly MP seinäkannatus

Rakennekuva tikashylly MP-kattokannatus

Rakennekuva MP-tikashyllyt keskikannatus

Rakennekuva MP-lankahyllyt seinäkannatus

Rakennekuva MP-lankahyllyt kattokannatus

 

 

Myyntikanavat

Tuotetekninen tieto
Lue pintakäsittelyistä yms.

Laatu ja ympäristö
Tutustu ympäristöpolitiikkaamme

elwianews -asiakaslehti
Lue asiakaslehteä sähköisesti

Extranet-palvelu